Ο γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, κ. Κώστας Γύπαρης, επισκέφτηκε τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ).

Μετά το πέρας της επίσκεψης από τον κ. Γύπαρη επισημάνθηκαν τα εξής:

"Ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. από την ιδρύσή του έως και σήμερα, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς πυλώνες της Δυτικής Κρήτης. Η διαχείριση του υδάτινου δυναμικού, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση μεγάλων έργων, που σχετίζονται με την άρδευση, την ύδρευση και την αποχέτευση αλλά και έργων υποδομής, όπως η ανάπλαση και συντήρηση του οδικού δικτύου, αποτέλεσαν το αντικείμενο του οργανισμού για πάνω από τρείς δεκαετίες. Το έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και η τεράστια τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια, συμβάλλουν τα μέγιστα στην όποια αναπτυξιακή πορεία του τόπου.

Η αυτονομία του οργανισμού και η διατήρηση της έδρας του στα Χανιά πρέπει να είναι ένα αίτημα που θα βρίσκει ενωμένους τους φορείς των Χανίων, ενάντια σε κάθε δυσμενές σενάριο, που ακούγεται το τελευταίο διάστημα.

Κατά τη συνάντηση με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θίχτηκαν θέματα που αφορούν την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού, τους αναπτυξιακούς στόχους που πρέπει να πετύχει αλλά και την ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο σύγχρονο περιβάλλον το μεγάλο στοίχημα για τον οργανισμό πρέπει να είναι ο εκσυγχρονισμός του και η λειτουργία του, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού μοντέλου διαχείρισης. Η υλοποίηση του νέου διαχειριστικού σχεδίου για το υδάτινο δυναμικό της Δυτικής Κρήτης, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, πρέπει να αποτελέσει μία από τις προτεραιότητες.

Η ενοποίηση των φορέων διαχείρισης και ο εκσυγχρονισμος του δικτύου του υδάτινου δυναμικού, η εξεύρεση χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του έργου του φράγματος Βαλσαμιώτη, η ολοκλήρωση των δικτύων των βιολογικών καθαρισμών, αποτελούν προτεραιότητες αλλά και προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της Δυτικής Κρήτης και γι’ αυτόν τον λόγο, όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να συνεργαστούν στενά ώστε να προχωρήσουν άμεσα όλα τα παραπάνω έργα"
.