Προειδοποίηση προς το επενδυτικό κοινό απευθύνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την εταιρεία Neon Energy ΑΕ. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ε.Κ., η εν λόγω εταιρεία δεν έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να διαθέτει στο επενδυτικό κοινό επενδυτικά μερίδια για υλοποίηση φωτοβολταϊκών πάρκων και ως εκ τούτου η παραπάνω διάθεση δεν είναι νόμιμη.

Επιπλέον, η Ε.Κ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι αστικός πιστωτικός συνεταιρισμός με την επωνυμία «Αστικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Ν. Λακωνίας - Λακωνική Πίστη ΣΥΝΠΕ» δεν έχει λάβει άδεια από την Ε.Κ., προκειμένου να διαθέτει στο επενδυτικό κοινό συνεταιριστικά μερίδια στο πλαίσιο συμμετοχής αυτού στο επενδυτικό του πρόγραμμα, και ως εκ τούτου η παραπάνω διάθεση δεν είναι νόμιμη.