1,3 δις ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,25%, από 4,61% που ήταν στην αντίστοιχη δημοπρασία του Φεβρουαρίου.

«Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,25%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,688 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,69 φορές» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές, ύψους 300 εκατ. ευρώ.