Απαντώντας στην Αναφορά της Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κας Σκραφνάκη Μαρίας σχετικά με την ανάγκη αναβάθμισης των Αστυνομικών Τμημάτων του Δήμου Χερσονήσου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παραβατικότητας και εγκληματικότητας στον Δήμο Χερσονήσου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:              

«Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλονται προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση των περιφερειακών Υπηρεσιών, με ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να ανταποκρίνονται με επάρκεια στην εκπλήρωση της αποστολής τους. Στο πλαίσιο αυτό, έχει στελεχωθεί και η Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, καθώς και το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου. Πάντως, το έτος 2011, κατά τις τακτικές και συμπληρωματικές μεταθέσεις, καθώς και τις λοιπές τοποθετήσεις και μετακινήσεις προσωπικού, ενισχύθηκε η εν λόγω Αστυνομική Διεύθυνση με 18 αστυνομικούς διαφόρων βαθμών, καθώς και με 1 ειδικό φρουρό. Παράλληλα, κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2011, η Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, ενισχύθηκε συνολικά με 55 αστυνομικούς και τριτοετείς δόκιμους αστυφύλακες για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών Υπηρεσιών αστυνόμευσης του οικείου αεροδρομίου και με 30 τριτοετείς δόκιμους αστυφύλακες προς κάλυψη εποχιακών αναγκών Υπηρεσιών τουριστικών περιοχών.

Επίσης, κατά το τρέχον έτος, για την ενίσχυση των παραπάνω Αστυνομικής Διεύθυνσης, κατά τις τακτικές μεταθέσεις προκηρύχθηκαν προς πλήρωση συνολικά 6 θέσεις αστυνομικών διαφόρων βαθμών, καθώς και 3 θέσεις ειδικών φρουρών. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων αξιωματικών, που πρόκειται να καλυφθούν κατά τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2012, με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), θα αποφασισθεί από το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, μετά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις. Πάντως, από το Υπουργείο και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση της εν λόγω Διεύθυνσης, με ανθρώπινο δυναμικό, κατά τις συμπληρωματικές μεταθέσεις του προσωπικού, του τρέχοντος έτους, καθώς και με νέους υπαστυνόμους, αστυφύλακες και ειδικούς φρουρούς μετά την έξοδο τους από τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας καθώς και με νεοπροαγόμενους αρχιφύλακες. Επιπλέον, κατά τη τρέχουσα θερινή περίοδο θα καταβληθεί προσπάθεια για ενίσχυση των αστυνομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου τόσο με αστυνομικούς όσο και με δόκιμους αστυφύλακες, προς κάλυψη εποχικών αναγκών και των Υπηρεσιών αστυνόμευσης των αεροδρομίων καθώς και των τουριστικών περιοχών.

Σχετικά με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου αστυνομεύεται από τα Αστυνομικά Τμήμα Χερσονήσου και Περιφέρειας Ηρακλείου, με τη διενέργεια πεζών και εποχούμενων περιπολιών, κατά τη διάρκεια των οποίων διενεργούνται συνεχείς και εντατικοί έλεγχοι για την πρόληψη και καταστολή κάθε παραβατικής συμπεριφοράς και την εδραίωση ενός περιβάλλοντος ευνομίας και ασφάλειας.

Πέραν αυτών στις περιοχές τοπικής αρμοδιότητας των ανωτέρω Αστυνομικών Τμημάτων στα πλαίσια εφαρμογής των προαναφερομένων Ειδικών Σχεδίων δραστηριοποιούνται τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) καθώς και προσωπικό των ειδικών Ομάδων της εν λόγω Διεύθυνσης, ήτοι της Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και της Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.), με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών στο τομέα της πρόληψης και της καταστολής κάθε μορφής εγκληματικής δράσης στις περιοχές αυτές. Η συμβολή των εν λόγω Τμημάτων και Ομάδων στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή της Χερσονήσου, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική, καθότι οι έλεγχοι που διενεργούν έχουν αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που έχει σχέση με λαθρομετανάστευση, τα όπλα, τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλων αδικημάτων. Επιπροσθέτως, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διενεργούνται γενικοί αστυνομικοί έλεγχοι (εξορμήσεις) στους οποίους μετέχει όλο το διαθέσιμο προσωπικό των Υπηρεσιών της προαναφερόμενης Αστυνομικής Διεύθυνσης, με θετικά αποτελέσματα.

Αναφορικά με   τον   υλικοτεχνικό   εξοπλισμό   των   αστυνομικών   Υπηρεσιών,   σας ενημερώνουμε ότι, στα Αστυνομικά Τμήματα Χερσονήσου και Περιφέρειας Ηρακλείου για την κάλυψη των αναγκών τους έχουν χορηγηθεί συνολικά 17 οχήματα διαφόρων τύπων και κατηγοριών. Επίσης, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, έχει χορηγηθεί για την κάλυψη των Υπηρεσιών της τόσο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και τεχνικά μέσα όσο και υλικά οπλισμού. Ειδικότερα, μεταξύ των άλλων, έχουν χορηγηθεί 27 διόπτρες ημέρας, 8 διόπτρες νυκτερινής παρατήρησης, μία κάμερα θερμικής απεικόνισης, 4 θορυβόμετρα, 147 φορητοί πομποδέκτες, 12 συσκευές ελέγχου ταχύτητας οχημάτων, 286 πιστόλια, 321 αλεξίσφαιρα γιλέκα κ.λπ., που έχουν κατανεμηθεί στις Υπηρεσίες της Διευθύνσεως, μεταξύ των οποίων και στα εν λόγω Αστυνομικά Τμήματα.

Τέλος, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, ενόψει και της θερινής περιόδου, δόθηκαν πρόσθετες εντολές και οδηγίες για την εξέταση των προβλημάτων αστυνομικής φύσεως που υπάρχουν στην περιοχή της Χερσονήσου, σε συνεργασία και με τους τοπικούς φορείς και τη λήψη των αναγκαίων πρόσθετων αστυνομικών μέτρων, με στόχο την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της περιοχής αυτής και την περαιτέρω ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.»