Καταγγελία για κάπνισμα μέσα στην ΜΕΘ στο Γ.Ν. Χανίων υπήρξε εχτές, όπου εκτός από την υπεροπτική και μονολεκτική απάντηση σε ερώτημα συγγενούς ασθενή, του κατά τα άλλα πολύ σεβαστού Ιατρού, το τσιγάρο στο τασάκι αναμμένο μέσα στο γραφείο του... 

Ε, όχι και έτσι!

Γ.Σ.