Η πρόσφατη αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής διαβάθμισης της Ελλάδας και οι επακόλουθες rating actions για τις ελληνικές τράπεζες, δεν πρόκειται να έχουν άμεση επίδραση στις αξιολογήσεις των ελληνικών και κυπριακών καλυμμένων ομολόγων, σχολιάζει ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings.

Όπως επισημαίνεται, αποτέλεσμα είναι ο οίκος να διατηρήσει τα πέντε ελληνικά και τα δύο κυπριακά προγράμματα καλυμμένων ομολόγων σε καθεστώς Rating Watch Negative, που αντιστοιχούν σε 19,64 δισ. ευρώ από αξιολόγηση χρέους.

Ακόμη, η Fitch Ratings αναμένει ότι η ελληνική οικονομία θα παραμείνει σε ύφεση το 2012, με μικρές προοπτικές για πραγματική ανάκαμψη πριν από το 2014. «Καθώς υλοποιούνται αυστηρότερα μέτρα λιτότητας σε όλη την οικονομία, αναμένουμε ότι οι Έλληνες καταναλωτές θα βρεθούν υπό αυξημένη πίεση, οδηγώντας σε περαιτέρω επιδείνωση των επιδόσεων των εξασφαλίσεων για ενυπόθηκα δάνεια.

Παρά το γεγονός ότι ο οίκος έβγαλε από το καθεστώς παρακολούθησης για πιθανή υποβάθμιση τις μακροπρόθεσμες διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας των Εθνικής Τράπεζας, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζας Πειραιώς και επαναδιατύπωσε τις διαβαθμίσεις τους σε «B-», οι αξιολογήσεις των καλυμμένων ομολογιών των τραπεζών παραμένουν σε “rating watch negative” λόγω της συνεχιζόμενης αναθεώρησης των αξιολογήσεων της Fitch. Ειδικότερα, ο οίκος θα αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις του, μεταξύ άλλων, για τις αθετήσεις πληρωμών δανείων, τη μείωση της αξίας της ακίνητης περιουσίας αλλά και τα spreads των επιτοκίων αναχρηματοδότησης δανείων λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες μακροοικονομικές προοπτικές.