Στα 537,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ το 2011, έναντι 575,8 εκατ. ευρώ του 2010, παρουσιάζοντας μείωση 6,7%. Η διοίκηση θα διανείμει μέρισμα ύψους 0,72 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για το σύνολο της χρήσης, όπως μετέδωσε προηγουμένως το protothema.gr

Σε ανά μετοχή επίπεδο, τα κέρδη διαμορφώνονται στα 1,68 ευρώ, έναντι 1,81 ευρώ το 2010.Οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 15,2% στα 4,358 δισ. ευρώ στο εξεταζόμενο διάστημα, έναντι 5,140 δισ. ευρώ το 2010.Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2011 διαμορφώθηκαν στα 734,2 εκατ. ευρώ, έναντι 911,3 εκατ. ευρώ το 2010, μειωμένα κατά 19,4%.

Η πτώση είναι αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης του κύκλου εργασιών και της αυξημένης προμήθειας αναδόχου για τα παιχνίδια Monitor & Go Lucky, αντισταθμιζόμενη μερικώς από τη μείωση των εξόδων διάθεσης, καθώς και τη μείωση του ποσοστού διανομής κερδών του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Ιωάννης Σπανουδάκης, αναφέρει: «Το 2011 αποτέλεσε ορόσημο στην εξέλιξη της ΟΠΑΠ προσδίδοντας αξία στους μετόχους της καθώς:

1. Ενισχύθηκε το χαρτοφυλάκιο παιχνιδιών μέσω της απόκτησης άδειας για 35.000 παιγνιομηχανήματα (VLTs).

2. Επεκτάθηκε η αποκλειστική άδεια των έντεκα παιχνιδιών της Εταιρίας έως το 2030.

3. Μειώθηκε περαιτέρω το κόστος διάθεσης ενώ παράλληλα ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα παιχνίδια Monitor & Go Lucky.