Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης εφιστά την προσοχή των καλλιεργητών και κτηνοτρόφων της Κρήτης για την ορθή και ασφαλή χρήση των ζιζανιοκτόνων.

Κατά την παρασκευή και εφαρμογή του ψεκαστικού διαλύματος οφείλουν οι χρήστες να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο των ιδίων όσο και του περιβάλλοντος όπως ισχύουν για όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Έτσι πρέπει να τηρούνται σχολαστικά οι οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες των ζιζανιοκτόνων και να μην χρησιμοποιούνται υψηλότερες δόσεις.

Επιπλέον λόγω της φύσης και δράσης των ζιζανιοκτόνων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τυχόν φυτοτοξικές επιδράσεις από την εφαρμογή σε γειτονικές καλλιέργειες ή ακόμα και στην ίδια καλλιέργεια. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται ψεκασμοί όταν φυσάει αέρας, να χρησιμοποιούνται χαμηλές πιέσεις και μπεκ σκούπας κατά τον ψεκασμό ώστε να είναι απόλυτα κατευθυνόμενος.

Ακόμα πρέπει να προστατεύεται ο χώρος (Σήμανση σε εμφανή σημεία) με τα ψεκασμένα ζιζάνια από την βόσκηση ζώων ή τη συλλογή χόρτων για ανθρώπινη κατανάλωση.