Το θέμα της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί έχει θέμα : «Για μία βιώσιμη, οικονομική και φιλική στο περιβάλλον διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής».

Η ημερίδα που θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Athens Imperial, έχουν προσκληθεί να καταθέσουν τις απόψεις τους εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πολιτικών κομμάτων, οικολογικών κινήσεων, επιστημονικών φορέων και τοπικών φορέων του Νομού Αττικής.

Συγκεκριμένα οι εκπρόσωποι της ΠΟΕ ΟΤΑ δηλώνουν την αντίθεσή τους με τα κυβερνητικά σχέδια ανάθεσης της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σε μεγαλοεργολάβους, ενώ έχουν διατυπώσει ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης των απορριμμάτων, που δεν επιβαρύνει οικονομικά τους πολίτες, θα προστατεύει το περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία και δεν θα προκαλεί «στρατιές» απολυμένων εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προς όφελος μόνο των ιδιωτικών συμφερόντων.