Τις αιτήσεις για όρους σύνδεσης σε φωτοβολταϊκά που κατατέθηκαν τους δύο πρώτους μήνες μετά την εφαρμογή του νόμου Μπιρμπίλη ( 3851/2010), οι οποίες συγκροτούν ένα τεράστιο όγκο και συνεπώς ένα τεράστιο έργο, εξετάζει πλέον η ΔΕΗ.

Οι αιτήσεις αυτές, σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, έχουν ελπίδες να πάρουν όρους σύνδεσης, εάν βεβαίως αφορούν σε περιοχές που υπάρχει χωρητικότητα δικτύου.

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπως δημοσιεύει το energypress.gr, δηλαδή για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά τις πρώτες 60 ημέρες, οι εκτιμήσεις των ίδιων παραγόντων είναι ότι πιθανότατα δεν θα εξεταστούν ποτέ και δεν θα τους δοθούν ποτέ όροι σύνδεσης. Και τούτο διότι εκτιμάται ότι όταν εξεταστούν οι χιλιάδες των αιτήσεων των «60 ημερών» δεν θα υπάρχει χωρητικότητα, ακόμα και αν χρησιμοποιηθούν τα πλέον χαλαρά κριτήρια. «Μόνον μεγάλα έργα που θα μπούν στο fast track θα μπορέσουν να φτιάξουν φωτοβολταϊκό» τονίζουν χαρακτηριστικά οι συνομιλητές του energypress.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ παρέλαβε ένα μεγάλο όγκο αιτήσεων που είχαν κατατεθεί παλαιότερα στη ΡΑΕ, τα λεγόμενα έργα του «ειδικού καταλόγου». Εξέτασε λοιπόν κατά προτεραιότητα αυτά τα έργα που αφορούν σε αιτήσεις της περιόδου 2007-2008, μεταξύ των οποίων και πολλά μεγάλα, του 1 μεγαβάτ έκαστο, που συνολικά αθροίζουν ένα δυναμικό 800 MW. Ταυτόχρονα, προτεραιότητα είχαν και τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, τα οποία εξετάστηκαν πράγματι από τη ΔΕΗ και δόθηκαν όροι σύνδεσης στη μεγάλη πλειοψηφία εξ αυτών. Έμειναν μόνον οι πολύ δύσκολες περιπτώσεις από πλευράς δυνατότητας ένταξης στο δίκτυο.

Τα αιτήματα για φωτοβολταικά από ιδιώτες που έχουν υποβληθεί με βάση το νέο νόμο άρχισαν να εξετάζονται στην αρχή περίπου του χρόνου και η πρακτική που ακολουθεί η ΔΕΗ είναι αυτή που προαναφέρθηκε: Ξεχώρισε εκείνα των πρώτων δύο μηνών τα οποία και εξετάζει πλέον εντατικά.