Σε τακτική συνεδρίασή του προχωρά το Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας την Πέμπτη 29 Μαρτίου στις 19:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 » του έργου: Διαμόρφωση πλατείας Μέσα Μουλιανών.

2. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής » της πράξης: Τεχνική βοήθεια του Δήμου Σητείας. Αναμόρφωση πρ/σμού.

3. Έγκριση μελέτης έργου: Κατασκευή τεχνικών έργων στο ρέμα Κολονέλου, πρ/σμού 420.000,00 ¤

4. Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ κλπ. χρηματοδοτήσεων.

5. Αναπροσαρμογή τελών κοινοχρήστων χώρων.

6. Αναμόρφωση πρ/σμού εσόδων-εξόδων 2012.

7. Έγκριση απόφασης ΔΟΚΑΣ για αναμόρφωση πρ/σμού του.

8. Συμπλήρωση επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής.

9. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου στην ΚΩ στα πλαίσια του προγράμματος: Προβολή και ψηφιακή στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού και δημιουργία παρατηρητηρίου τουρισμού «MARE-TOURISM ».

10. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών που διενεργήθηκαν με βάση τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.