Σε 1,341 δισεκατομμύρια ανθρώπους ανερχόταν ο πληθυσμός της Κίνας στο τέλος του 2010, όπως ανακοίνωσε η Εθνική στατιστική Υπηρεσία της χώρας.

Αυτό σημαίνει πως μέσα στη χρονιά ο πληθυσμός της Κίνας αυξήθηκε κατά... έξι εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο αριθμός αυτός προήλθε μετά από αρχική καταμέτρηση και τα τελικά στοιχεία από την απογραφή του 2010 θα δημοσιευτούν τον Απρίλιο.

Κατά την προηγούμενη απογραφή, το 2000, ο πληθυσμός ανερχόταν σε 1, 295 δισεκατομμύρια.

Το 1979, η κυβέρνηση ξεκίνησε να εφαρμόζει την «πολιτική του ενός παιδιού», που υποχρεώνει τα παντρεμένα ζευγάρια που ζουν στα αστικά κέντρα να μην αποκτούν πάνω από ένα παιδί...