Έλλειμμα κατά 42,7 εκατ. ευρώ παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2012 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, κλείνοντας μειωμένο κατά 27,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 9,4% τον Ιανουάριο του 2012 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε των 27 κατά 15,9% (τον Ιανουάριο του 2012 ήταν 69,2 εκατ. ευρώ, ενώ τον Ιανουάριο του 2011 ήταν 82,3 εκατ. ευρώ). Οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της Ε.Ε. των 27 μειώθηκαν κατά 1,1% ή 0,7 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, τον Ιανουάριο 2012, διαμορφώθηκε στις 352,3 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της Ε.Ε. των «27» κατά 6,2%, καθώς οι αφίξεις από τις χώρες της Ε.Ε. των 27 αυξήθηκαν κατά 0,3%.