Η ολοκληρωμένη μελέτη που αφορά στην μονάδα μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης απορριμμάτων της Χερσονήσου (9η διαχειριστική ενότητα), παραδόθηκε σήμερα στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη από τον δήμαρχο της περιοχής Ζαχαρία Δοξαστάκη και τα μέλη του ΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας (Φορέας Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων).

Παρουσία και της ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί, ο δήμαρχος Χερσονήσου και τα μέλη του ΦΟΣΔΑ έκαναν γνωστό ότι ο προϋπολογισμός της νέας μονάδας ανέρχεται στο ποσό των 31.600.000 ευρώ η οποία θα έχει την δυνατότητα να επεξεργάζεται ανά έτος 50.000 τόνους σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, καθώς επίσης και 50.000 τόνους οργανικών αποβλήτων από τα οποία οι 25.000 τόνοι θα αφορούν προδιαλεγμένο οργανικό.

Όπως τονίστηκε στην σημερινή συνάντηση η λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας θα συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του νησιού ενώ επιτυγχάνεται και ο στόχος ανάκτησης υλικών, όπως απαιτεί η νέα νομοθεσία (Ευρωπαϊκή και εθνική), στο πλαίσιο που διέπει την διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης εν αναμονή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Διαχειριστική Αρχή, για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, σήμερα γίνεται καταρχήν ένα πολύ σημαντικό βήμα για την υλοποίηση των έργων υποδομής που απαιτούνται να δημιουργηθούν στο νησί για την διαχείριση των αποβλήτων.