Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις βασικές εστίες ανησυχίας για το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF), σύμφωνα με έκθεσή του (Global Economic Monitor) που δόθηκε πριν από λίγο στην δημοσιότητα.

Το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο, που εκπροσώπησε τον ιδιωτικό τομέα στην διαδικασία της απομείωσης του ελληνικού χρέους, δίνει έμφαση στην αβεβαιότητα που υπάρχει για τις επερχόμενες εκλογές, (τις οποίες τοποθετεί στα τέλη Απριλίου-Αρχές Μαΐου), θέτοντας το ερώτημα αν η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει μπορεί να διατηρήσει/συνεχίσει το νέο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας.

Στα κομβικά σημεία της ελληνικής υπόθεσης (αυτά που παρακολουθούνται στενά) εντάσσονται η πρόοδος που σημειώνεται στην επίτευξη των φιλόδοξων νέων δημοσιονομικών στόχων, η σύνθεση της νέας κυβέρνησης, η πρόοδος που σημειώνεται στην ατζέντα των δομικών μεταρρυθμίσεων και τέλος οι προοπτικές ανάκαμψης στο δεύτερο μισό του 2012.

Αναφορικά με τις εκλογικές διαδικασίες εντός της Ευρωζώνης, η ελληνική και η γαλλική κυριαρχούν στο πρώτο μισό του 2012, ενώ οι εκλογές στις ΗΠΑ προσελκύουν το ενδιαφέρον στο δεύτερο μισό του 2012.

Αναφορικά με την Ελλάδα, η έκθεση αναφέρει ότι η κυβέρνηση τεχνοκρατών του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου, που σχηματίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο, πέτυχε τον βασικό στόχο της στην διαπραγμάτευση του δεύτερου προγράμματος για την Ελλάδα, καθώς και της απομείωσης του ελληνικού χρέους από τον ιδιωτικό τομέα.

Το IIF ωστόσο σημειώνει ότι τα δύο παραδοσιακά μεγάλα κόμματα έχουν υποστεί απώλειες αναφορικά με την λαϊκή στήριξή τους, γεγονός που σημαίνει ότι η νέα κυβέρνηση θα αναγκαστεί να αποτελεί έναν πολυκομματικό συνασπισμό.