Την έναρξη του τριήμερου Παγκόσμιου Επιστημονικού Συνεδρίου για την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων που διοργανώνει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου, (ΔΕΥΑΗ) σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Ανώτερο Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηρακλείου (Α.Τ.Ε.Ι.) κήρυξε ο δήμαρχος Ηρακλείου κ.Γιάννης Κουράκης.

Ο κ. Κουράκης, αφού καλωσόρισε του Συνέδρους τόνισε :

"Το Συνέδριο αυτό διοργανώνεται στα πλαίσια του Έργου : «Γεωργική Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων ως Εναλλακτικός Υδατικός Πόρος».

Πρόκειται για ένα έργο που εκτελεί η ΔΕΥΑΗ προϋπολογισμού 1.997.000,00€ που χρηματοδοτείται στο σύνολό του (100%) από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ. - χώρες Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και το Ελληνικό Δημόσιο και ολοκληρώνεται εντός ενός μηνός περίπου.

Το έργο έχει σημαντικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα καθώς με την ολοκλήρωσή του θα επαναχρησιμοποιούνται, μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία, 9.000 περίπου κυβικά μέτρα την ημέρα, δευτεροβάθμιας εκροής από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΗ.

Το νερό αυτό θα κατευθύνεται σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου (Τέμενος, Βασιλειές) με σημαντική αγροτική παραγωγή κυρίως σε αμπελοκαλλιέργειες.

Είναι βέβαιο ότι η χρησιμοποίηση του θα συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και ταυτόχρονα θα μειώσει το κόστος της, ενώ παράλληλα θα προσφέρει σοβαρή ανακούφιση στους υποβαθμισμένους υδροφορείς της περιοχής μειώνοντας την κατανάλωση σε υψηλής ποιότητας, πόσιμο νερό.

Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Ηρακλείου, ένας εκ των 5 μεγαλύτερων Δήμων της Χώρας, έχει υιοθετήσει και προωθεί συστηματικά, πολιτικές που αναβαθμίζουν το περιβάλλον.

Συμμετέχει π.χ. ενεργά σε πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων της Ευρώπης που επεξεργάζεται ένα Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και την μείωση των εκπομπών αερίου του Θερμοκηπίου και την επέκταση της υπάρχουσας εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με τεχνολογίες αιχμής, ώστε να επιτυγχάνεται τριτοβάθμια επεξεργασία της εκροής η οποία θα επαναχρησιμοποιείται κ.α......"