Την πρώτη πράξη για τον «Σχεδιασμό και υποστήριξη της δημιουργίας Παρατηρητηρίου Δημόσιων Μελετών και Έργων της Περιφέρειας Κρήτης» παρέδωσε σήμερα στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ Πέτρος Ινιωτάκης, εκπροσωπώντας τα Τεχνικά Επιμελητήρια Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας έχει υπογραφεί σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και ΤΕΕ/ΤΑΚ -ΤΕΕ/ΤΔΚ με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των μελετών και των έργων στο νησί μας.

Τα Τεχνικά Επιμελητήρια Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης έχουν την υποχρέωση του :

-Σχεδιασμού του συστήματος, σύνταξη προδιαγραφών

-Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των φορέων

-Έλεγχος και παρακολούθηση της ανάπτυξης του συστήματος (Λογισμικό)

-Δράσεις δημοσιότητας