Κορυφώνεται το ενδιαφέρον για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, εν όψει της λήξης της πρώτης φάσης του διαγωνισμού την Παρασκευή.

Η Gazprom και η συνεργαζόμενη με αυτήν ελληνική εταιρία Προμηθέας, συμφερόντων Δ.Κοπελούζου, έχουν ανακοιώσει από τις 16 Μαρτίου πως έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο να υποβάλουν προσφορά για την εξαγορά ποσοστού του ομίλου.

Χθες, Τετάρτη, ο όμιλος Μυτιληναίος είπε ότι θα εκδηλώσει από κοινού με την Motor Oil ενδιαφέρον για την εξαγορά της ΔΕΠΑ, εξαιρουμένης της ΔΕΣΦΑ.

Η πρώτη φάση, δηλαδή η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχει παραταθεί κατά οκτώ ημέρες, καθώς η αρχική προθεσμία έληγε στις 22 του μηνός.

Η πρόσκληση για την πώληση του ομίλου ΔΕΠΑ, είτε άνευ είτε κατόπιν ιδιοκτησιακού διαχωρισμού (από την θυγατρική ΔΕΣΦΑ), ορίζει ότι η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις, κατόπιν ενός σταδίου προεπιλογής.

Στο στάδιο της προεπιλογής θα επιλεχθούν όσοι συμμετέχουν στην πρώτη φάση του διαγωνισμού. Στη δεύτερη φάση, όπου μεσολαβεί χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων περίπου, θα κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές.

Οι επενδυτές καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους είτε για την απόκτηση της ΔΕΠΑ με τη σημερινή εταιρική της δομή, είτε για την απόκτηση χωριστά της ΔΕΠΑ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών της στις ΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ, μετά από εταιρικό μετασχηματισμό.

Στην πρώτη περίπτωση είναι προς διάθεση το 100% των μετοχών της ΔΕΠΑ υπό την προϋπόθεση ότι το 34% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ θα αποδοθεί στο Δημόσιο με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Στη δεύτερη περίπτωση είναι προς διάθεση το 100% της ΔΕΠΑ και ξεχωριστά το 66% του ΔΕΣΦΑ, από το οποίο 31% διατίθεται από το Ελληνικό Δημόσιο και το 35% από τα ΕΛΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο θα διακρατήσει το 34% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ.

Ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο.