Δύο από τις δώδεκα συνελεύσεις ιδιωτών κατόχων ελληνικών ομολόγων, που υπάγονται σε ξένο δίκαιο και έγιναν προχθές, ψήφισαν υπέρ της υποχρεωτικής ανταλλαγής των τίτλων αυτών (PSI), αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters. Σε πέντε συνελεύσεις δεν επιτεύχθηκε η αναγκαία απαρτία και σε άλλες πέντε οι επενδυτές ψήφισαν κατά της υποχρεωτικής επιβολής του «κουρέματος» των ομολόγων με τις ρήτρες συλλογικής δράσης (CACs).

Οι ψηφοφορίες στις συνελεύσεις πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου και αφορούσαν τους επενδυτές με ομόλογα, τα οποία είχαν εκδοθεί από τον ΟΣΕ και άλλες δημόσιες μεταφορικές επιχειρήσεις της Ελλάδας.

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να λάβουν χώρα και άλλες συνελεύσεις για να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με ομόλογα που έχουν εκδοθεί υπό ξένο δίκαιο.

Η ελληνική κυβέρνηση παρέτεινε έως τις 4 Απριλίου την προθεσμία για τη συμμετοχή των παραπάνω ομολόγων στο PSI. Σημειώνεται ότι τα ομόλογα υπό ξένο δίκαιο ανέρχονται σε 28,3 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 20 δισ. ευρώ έχουν ήδη προσφερθεί για ανταλλαγή στο πλαίσιο του PSI. Για ταομόλογαυπό ελληνικό δίκαιο, ύψους 177 δισ. ευρώ, η ανταλλαγή τους με τα νέα «κουρεμένα»ομόλογαέγινε στις 12 Μαρτίου.