Σημαντική ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κα. Λούκα Κατσέλη, επί του καυτού ζητήματος της ανεργίας που μαστίζει τους εργαζόμενους της οικοδομής η οποία επιφέρει ως συνέπεια την αδυναμία ασφάλισης τους.

Ειδικότερα ο κ. Παρασύρης αναφέρει στην ερώτηση του ότι «σε απόγνωση βρίσκεται ο κλάδος των Οικοδόμων στο Ηράκλειο, καθώς η πλειοψηφία τους κινδυνεύει να μείνει χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τη νέα χρονιά λόγω έλλειψης ενσήμων. Επτά στους δέκα οικοδόμους στο Ηράκλειο αυτή την περίοδο αδυνατούν να κατοχυρώσουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Για τις ιατρικές εξετάσεις οι ασφαλισμένοι καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδα καθώς για την μεν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ο κάθε οικοδόμος υποχρεωτικά πρέπει να έχει συμπληρωμένα 70 ένσημα και για τις παροχές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΙΚΑ, 90 ένσημα» .

Οι περισσότεροι συνεχίζει ο κ. Παρασύρης «δεν έχουν περισσότερα από 30 μέχρι 40 ένσημα γι’ αυτό και φεύγουν άπρακτοι, αφού δεν μπορούν να θεωρήσουν βιβλιάριο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τη νέα χρονιά».

Είναι επομένως αναγκαίο να εξευρεθεί κάποια λύση και να τροποποιηθούν οι προϋποθέσεις, γιατί εάν συνεχιστεί η ανεργία στον κλάδο της οικοδομής στα επίπεδα που είναι σήμερα, σε σύντομο χρονικό διάστημα ελάχιστοι οικοδόμοι θα πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρήσουν το βιβλιάριό τους.

Επειδή, τα προβλήματα του κλάδου είναι φλέγοντα και θα έπρεπε το Υπουργείο να αναζητήσει λύσεις προκειμένου να ανακουφιστούνε οι εργάτες των οικοδομών, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός από τον Βουλευτή Ηρακλείου:

α)ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να ασφαλιστούν φέτος και να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εκείνοι οι εργαζόμενοι των οικοδομών πού λόγω κρίσης δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων;
β) ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την μακροπρόθεσμη ανακούφιση των εργαζομένων της οικοδομής;
γ) ποια νομοθετική ρύθμιση προτείνεται από το Υπουργείο για να τροποποιηθούν οι προϋποθέσεις ασφάλισης με δεδομένη την αύξηση της ανεργίας στον κλάδο της οικοδομής;