ΜΕΙΩΣΗ κατά 10,3% σημείωσε ο όγκος των λιανικών πωλήσεων τον Ιανουάριο εφέτος σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, έναντι μείωσης 16,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των ετών 2011 προς 2010.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Δείκτης Όγκου, χωρίς τα καύσιμα, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2012, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2011, σημείωσε μείωση 10,2%, έναντι μείωσης 15,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2012, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2011, σημείωσε υποχώρηση 8,9% έναντι μείωσης 13,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, με τα καύσιμα, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2012, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2011, σημείωσε μείωση 8,5%, έναντι μείωσης 10,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.