Συνεδριάζει την Παρασκευή 6 Απριλίου η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης στην 1:00 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου,
με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002, της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π.37111/2003), για τα παρακάτω έργα:

1. «Ανόρυξη – Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «ΒΟΛΑΚΙΑΣ» Δήμου Κίσσαμου, Π.Ε. Χανίων του ΤΟΕΒ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4762/22-2-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

2. «Μετεγκατάσταση- Εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας Χυμών ΒΙΟΧΥΜ Α.Ε», εκτός των ορίων του οικισμού Όαση Δήμου Χανίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 296/21-2-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού

3. «Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «ΛΑΖΑΡΟΥ», Δ.Ε. ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ, Δήμου Αποκορώνου, Π.Ε. Χανίων του Δήμου Αποκορώνου» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3288/02-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού

4. «Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «ΚΟΛΥΜΠΟΣ», Δ.Ε. ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ, Δήμου Αποκορώνου, Π.Ε. Χανίων του Δήμου Αποκορώνου» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3289/02-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

5. Βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου Παρανύμφων – Τριών Εκκλησιών στην περιοχή των Αστερουσίων» στο Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων στην Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 628/24-02-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού και το με ραιθμ. 21516/9210/27-3-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης – Τμήμα Περιβάλλοντος.