Από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ανακοινώθηκαν οι βροχοπτώσεις που έχουν παρατηρηθεί για το μήνα Μάρτιο 2012, συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, η μικρότερη βροχόπτωση εμφανίζεται στη Χρυσοσαλίτισσα (26 mm) ενώ η υψηλότερη στη Γεωργιούπολη (106 mm).

Σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σε κάποιες περιοχές η βροχή ήταν αυξημένη, με τη μεγαλύτερη αύξηση να εμφανίζεται στο Φραγκοκάστελλο (123%), σε κάποιες η βροχόπτωση ήταν ίδια με πέρυσι ενώ σε κάποιες άλλες ήταν μικρότερη έως και 22% (Γεωργιούπολη).


ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ

%

2011

2012

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ

101

81

-20%

ΕΛΟΣ

68

94

+38%

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ

76

70

-8%

ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ

52

43

-17%

ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ

113

98

-13%

ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ

136

106

-22%

ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΟ

26

58

+123%

ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ

31

34

+10%

ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ

25

26

+4%