Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της διήμερης συνάντησης για την παρουσίαση του σχεδίου MARAMED σε τοπικούς φορείς και συμμετέχοντες - εκπροσώπους των εταίρων που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στην αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων στην Πλ. Κουντουριώτη στο Ηράκλειο.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED «Συνεργασία Θαλάσσιων περιοχών στην Μεσόγειο - MAREMED» στο οποίο συμμετέχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης μέσω της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού με θέμα «Σύνδεση μεταξύ Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κρατών Μελών και των Περιφερειών στην Μεσόγειο».

Στη συνάντηση μετείχαν στελέχη και πολιτικοί εκπρόσωποι από φορείς των περιοχών/εταίρων του Προγράμματος (Κύπρος, Provence Alpes Cote d’Azur, Corse, Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Cataluna, Murcia). Συμμετοχή επίσης είχε η Γενική Διεύθυνση MARE – Επιτροπή Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών – CRPM.

Κατά την διάρκεια της διήμερης συνάντησης έγινε παρουσίαση θεμάτων που αφορούν στο γενικό στόχο του Προγράμματος στην ενίσχυση δηλαδή του συντονισμού των Εθνικών - περιφερειακών Θαλάσσιων Πολικών τόσο μεταξύ τους όσο και με αυτές που έχουν καταρτιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης αλλά και Ευρωπαϊκών Δικτύων Δράσης για την περιοχή της Μεσογείου καθώς και το θέμα της συνεργασίας των διαφόρων επιπέδων παράκτιας διακυβέρνησης των Θαλάσσιων Πολιτικών σε ένα περιβάλλον κρίσης στην περιοχή της Μεσογείου.

Συζητήθηκαν επίσης ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στις θεματικές ενότητες του Προγράμματος τους τομείς δηλαδή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών, της Ρύπανσης (συμπεριλαμβανομένης της παράκτιας ρύπανσης χαμηλής και μεσαίας έντασης που προκαλείται από ατυχήματα), της Προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές στην παράκτια ζώνη, της Αλιείας, της Διαχείρισης των παράκτιων και θαλάσσιων δεδομένων και της Διακυβέρνησης παράκτιων ζωνών.

Το σχέδιο MAREMED προωθείται σε συμφωνία με το διεθνικό εργαλείο εδαφικής συνεργασίας – ζώνη Μεσογείου (Πρόγραμμα MED) και εγγράφεται σε μία γενικότερη ολοκληρωμένη προσέγγιση βιώσιμης ανάπτυξης.

Χαιρετισμό απηύθυνε κατά την έναρξη των εργασιών ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Αθανάσιος Καρούντζος ο οποίος αναφέρθηκε στις προσπάθειες των Μεσογειακών περιοχών προς την κατεύθυνση της εδραίωσης μιας μορφής διακυβέρνησης ικανής να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εφαρμογή των θαλάσσιων στόχων και στα πολύτιμα και σημαντικά συμπεράσματα που θα εξαχθούν από τις εργασίες της συνάντησης και ευχήθηκε σε όλους καλή παραμονή σε ένα νησί που είναι φιλόξενο, που αγαπά την Μεσόγειο, σε ένα νησί που αγαπά τους πολιτισμούς και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός ενιαίου Μεσογειακού πολιτικού μοντέλου».

Ο κ. Σπύρος Δανέλης Ευρωβουλευτής, Μέλος της Επιτροπής Μεταφορών & Τουρισμού (TRAN) του ΕυρωΚοινοβουλίου κατά την διάρκεια των εργασιών της συνάντησης αναφέρθηκε στις προκλήσεις στην περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου σε ένα πλαίσιο κρίσης , στις προτεραιότητες καθώς επίσης και τι είδους διακυβέρνηση για τις θαλάσσιες πολιτικές της ΕΕ στην περιοχή της Μεσογείου απαιτείται. Σε δηλώσεις του δε στους δημοσιογράφους ανέφερε :

«Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρξει μία ρύθμιση, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και μια συνεννόηση για το πώς διαχειριζόμαστε τα προβλήματα των χρήσεων του θαλάσσιου χώρου της Μεσογείου. Η Μεσόγειος ήταν διαχρονικά πηγή ζωής για την Ευρώπη, και για όλες τις χώρες που αυτή βρέχει και όσο περνάει ο καιρός , όσο περισσότερες προσπάθειες γίνονται ανθρωπογενούς δραστηριοποίησης στα παράκτια αλλά και στην θάλασσα, ιχθυοκαλλιέργειες, αλιεία, παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός , μεταφορές, λιμενική βιομηχανία κλπ. , όλες αυτές οι χρήσεις δημιουργούν εντάσεις και προβλήματα περιβαλλοντικά στη Μεσόγειο.

Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ρύθμισης, ένας τρόπος οροθέτησης των δραστηριοτήτων και ο οποίος πρέπει να είναι και διευρωπαϊκός, διαμεσογειακός. Πρέπει να μπορέσουμε να προλάβουμε λόγω και της κλιματικής αλλαγής την εξέλιξη τέτοιων γεγονότων με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που η ένταση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων δημιουργεί».

Ιδιαίτερης σημασίας κατά τις εργασίες της συνάντησης ήταν η παρουσία της κ. Άννας Μανουσοπούλου, εκπροσώπου της DG MARE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αναφέρθηκε σε θέματα Πολιτικής της Αλιείας και των Θαλασσίων Υποθέσεων.