Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην Π.Ε. Χανίων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και τη διαδικασία αδειοδότησης κεκτημένων δικαιωμάτων νερού, με τη συμμετοχή των παρακάτω φορέων :

Δήμοι Πλατανιά και Αποκορώνου, ΔΕΥΑΧ, ΔΕΥΑΒΑ, ΟΑΔΥΚ, ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου, Τμήμα Υδροοικονομίας ΔΕ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Περιφέρειας Κρήτης, Δ/νση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Χανίων και Πολυτεχνείο Κρήτης.

Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα διαχείρισης νερού που αφορούν τον Ν. Χανίων και πιο συγκεκριμένα :

• Διαχειριστικά θέματα

• Θέματα αδειοδοτήσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 150559/2011 (ΦΕΚ 1440Β) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Όλοι οι παριστάμενοι φορείς συμφώνησαν να επεκταθεί το υφιστάμενο άτυπο Διαχειριστικό Σχέδιο Κερίτη και Κοιλιάρη, το οποίο έχει εκπονηθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης και στις λεκάνες Ταυρωνίτη – Κολένι και Κουρνά – Γεωργιούπολης.

Επίσης, συμφώνησαν να ανατεθεί η σύνταξη Περιβαλλοντικών Μελετών (Μ.Π.Ε.) μέσω του ΟΑΔΥΚ, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο αλλά και τα υπό εκπόνηση άτυπα Διαχειριστικά Σχέδια, για τις 4 λεκάνες, οι οποίες είναι απαραίτητες στην διαδικασία αδειοδότησης της ΚΥΑ οικ. 150554/2011. Τα αιτήματα αδειοδότησης θα κατατεθούν εμπρόθεσμα από κάθε φορέα χωριστά, ενώ η Περιβαλλοντική Μελέτη θα είναι κοινή για κάθε λεκάνη.