Την Τετάρτη μέλη του Συνδικάτου Οικοδόμων συναντήθηκαν με τον υποδιοικητή ΙΚΑ κ. Πατσούρη, τον ενημέρωσαν για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικοδόμοι, του έδωσαν τα αιτήματά τους που αφορούν την ασφάλιση τους (όπως την ανανέωση βιβλιαρίων υγείας χωρίς προϋποθέσεις, διανομή υπέρ αγνώστων ενσήμων κλπ) και απαίτησαν την άμεση λύση τους.

Επίσης του έκαναν καταγγελία για το δωρόσημο που παίρνουν οι οικοδόμοι, το οποίο προέρχεται από τις ασφαλιστικές εισφορές των οικοδόμων και δεν επιβαρύνουν το ΙΚΑ, παρόλα αυτά δεν έχει δοθεί ακόμη.

Έπειτα από παρέμβαση της Ομοσπονδίας Οικοδόμων δεσμεύτηκε η Διοίκηση ότι θα ξεκινήσει η καταβολή του τη Μεγάλη Τρίτη.