Διαδικτυακή σύνδεση, μέσω Skype, με την Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας πραγματοποίησε την Πέμπτη η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Η σύνδεση αυτή έγινε με σκοπό να μάθουν περισσότεροι από εκατό (100) μαθητές του 9ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας για τη ζωή, το έργο και τους λόγους για τους οποίους ο Δημήτρης Βικέλας δώρισε τη βιβλιοθήκη του στο Ηράκλειο,  αφού ως γνωστόν καταγόταν από την πόλη της Βέροιας. Η ενημέρωση έγινε από τον προϊστάμενο της «Β.Δ.Β.» κ. Δημήτρη Σάββα.

Η επικοινωνία αυτή είχε διάρκεια μιας ώρας και οι μαθητές μετά την ενημέρωση παρουσίασαν μια αφίσα ειδικά ζωγραφισμένη με αφορμή τη σχέση και τη συνεργασία των βιβλιοθηκών και των πόλεων Ηρακλείου-Βέροιας.

Στο τέλος οι μαθητές τραγούδησαν τα κάλαντα του Λαζάρου σύμφωνα με τις παραλλαγές της τοπικής τους παράδοσης.

Ανάλογες εκδηλώσεις εδώ και χρόνια οργανώνει η «Β.Δ.Β.» οι οποίες έχουν σκοπό να προάγουν το βιβλίο, τη γνώση και τον πολιτισμό με τα σχολεία της πόλης μας.

Σήμερα δίνεται η δυνατότητα να απευθύνεται και έξω από τα όρια της πόλης.