Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι με την με αρ. Πρωτ.: 26221/5-4-2012 Απόφαση, συγκροτήθηκε η Πρωτοβάθμια Εξεταστική Επιτροπή Κουρέων, Κομμωτών και Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, μπορούν να κάνουν αιτήσεις στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Χανίων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 28213-41648.