Να κλείσει «το παράθυρο» της καταστρατήγησης του μέτρου των αποδείξεων που άνοιξε η εφαμογή της φοροκάρτας επιχειρεί τώρα το υπουργείο οικονομικών και με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Παντελή Οικονόμου επιβάλλεται πλέον να μπαίνει σφραγίδα στις αποδείξεις που εκδίδονται, όταν ο καταναλωτής δίνει την κάρτα του για να καταχωρηθεί συναλλαγή.

Το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο για να μην μπορούν οι φορολογούμενοι που έχουν φοροκάρτα να δωρίζουν σε άλλους την έντυπη απόδειξη , προκειμένου και οι δύο φορολογούμενοι να ωφελούνται φορολογικά εμφανίζοντας την ίδια δαπάνη στην εφορία.

Έτσι η απόδειξη θα «ακυρώνεται» με σφραγίδα, εκτός εάν οι καταστηματάρχες αλλάξουν το λογισμικό στο μηχάνημα έκδοσης των αποδείξεων για να εκτυπώνεται αυτόματα πάνω σε αυτήν η ένδειξη που θα δείχνει ότι ήδη καταχωρήθηκε η απόδειξη στην φοροκάρτα.

Με την απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται ότι από δω και στο εξής :

Τις αποδείξεις λιανικής πώληση ή παροχής υπηρεσιών, τα δεδομένα των οποίων καταγράφονται στην «Κάρτα Αποδείξεων» πρέπει να τίθεται, κατά την έκδοση τους, σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο τους, η ένδειξη «Κάρτα Αποδείξεων», ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσής τους.

Σε κάθε περίπτωση έκδοσης αποδείξεων η ως άνω ένδειξη, θα τίθεται με σφραγίδα, ενώ ειδικά στις αποδείξεις που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών μπορεί να τίθεται εντύπως, ύστερα από κατάλληλο προγραμματισμό εφόσον είναι τεχνικά δυνατό.