Πέντε συμβάσεις για οδικά έργα στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου προϋπολογισμού 5 εκ. ευρώ υπέγραψε σήμερα με τους ανάδοχους εργολάβους  ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Ευριπίδη Κουκιαδάκη, του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργου Πιτσούλη, και της προϊσταμένης του τμήματος συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης έργων της ΠΕ Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής συμβάσεις-έργα:

1.«Δήμος Αρκαλοχωρίου Βελτίωση Επ. δρόμου Αρκαλοχώρι-Γαζέπι Μύλος-Νιπιδιτός» προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ.

Σκοπός του έργου είναι η συνέχιση των εργασιών για την βελτίωση του επαρχιακού δρόμου «Αρκαλοχώρι-Γαζέπι Μύλος-Νιπιδιτός» στο τμήμα Γαζέπι Μύλος-Αρκαλοχώρι μήκους 2.900 μέτρων από Χ.Θ. 1+100 μέχρι 4+000. Ανάδοχος του έργου είναι η  εργοληπτική επιχείρηση  Ασφαλτική-Λατομική ΑΕ.

Θα γίνουν πλήρεις εργασίες οδοποιίας (περιορισμένων χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, και  σήμανσης) επί του υπάρχοντος δρόμου και  συγκεκριμένα:

•           Χωματουργικά

Μικρές εργασίες χωματουργικών έργων, κυρίως κατασκευής ερεισμάτων, αποξήλωσης του ασφαλτικού του υπάρχοντος δρόμου και καθαρισμός τεχνικών.

•           Τεχνικά

Επέκταση οκτώ υφισταμένων οχετών, κατασκευή διαβάσεων και επενδεδυμένης τάφρου.

•           Οδοστρωσία

Κατασκευή δύο  στρώσεων υπόβασης πάχους 10 εκ συμπ. της ΠΤΠ Ο150 στα ερείσματα και μιας στρώσης βάσης πάχους 10 εκ συμπ. της ΠΤΠ Ο155 σε ολόκληρο το πλάτος (8,00 μ.) του νέου δρόμου .

•           Ασφαλτικά

Κατασκευή μιας στρώσης κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 3 εκ. σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α265, αφού προηγούμενα γίνει ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0.

Κατασκευή μιας στρώσης αντιολισθηρού τάπητα, συμπυκνωμένου πάχους 4 εκ.

•           Σήμανση

Σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης.

Θα γίνει διαγράμμιση σε όλο το μήκος.

Ιδιαίτερα στις διασταυρώσεις προς Ρουσοχώρια και προς Λατομεία Αρκαλοχωρίου θα γίνει σήμανση (οριζόντια και κατακόρυφη) βάσει μελέτης σήμανσης που θα συντάξει ο ανάδοχος. 

 

2.»Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕΗ 2011 Ά φάση Βορειοδυτικό Σύμπλεγμα» προϋπολογισμού 750.000 ευρώ. Ανάδοχος του έργου η εταιρεία «ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΕ».

Το έργο αυτό  χρηματοδοτείται από πιστώσεις  ΚΑΠ, με πίστωση για το 2011 ποσού 375.000,00€, πίστωση 200.000,00€  για το έτος 2012 και πίστωση 175.000,00€ για το έτος 2013.

             Σκοπός του έργου:

Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση του  επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για το έτος 2011 και αφορά το Βορειοδυτικό Τμήμα  του Νομού (ΒΔ) και ειδικότερα τους παρακάτω δρόμους

Α/Α

Αριθμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΥ

 

EΠ.ΟΔ.

 

 

 

 

1

1

Διακλάδ. Τυλίσσου-Τύλισσος-Γωνιές -  προς Ανώγεια (Όρια Π.Ε.)

2

2

Γάζι - Αχλάδα - Φόδελε  - Μάραθος

3

3

Γάζι - Καβροχώρι - Κεραμούτσι - Καμάρι - Μονή - συνάντηση επαρχ. δρόμου 1

4

4

Διακλάδωση Καβροχωρίου - Διακλ. Κορφών - Κρουσσώνας

5

5

Γάζι - Επάνω και  Κάτω  Καλέσα

6

6

Κεραμούτσι - Κορφές

7

7

Ηράκλειου (Διακλάδωση-από Εθν. Οδό-θέση Εσταυρωμένος) - Βούτες -  Κρουσσώνας

8

8

Σίβα -  Αγ. Μύρωνας  - Διακλάδ. προς Πενταμόδι

9

9

Διακλάδ. προς Δαφνές (από Εθν. Οδό)– Δαφνές-Σίβα

10

10

Αγία Βαρβάρα - Πρινιάς - Ασίτες  - Αγ. Μύρωνας

11

25

Άγ.Θωμάς  -  Λαράνι  -  Λούρες

12

26

Άγ.Βαρβάρα  -  Μεγάλη  Βρύση – Πρεβελιανά

13

27

Ηράκλειο(‘’Γιόφυρος’’)- Μαλάδες -Προφ.Ηλίας - Κυπαρίσι -Ρουκάνι - Μελιδοχώρι-Σωκαράς- Αποϊνι –Πραιτώρια

14

28

Βενεράτο  -  Κυπαρίσι

15

29

Λαράνι – Μελιδοχώρι

16

57

Μάραθος - Αστυράκι  - προς  Καμαριώτη  και  Ανώγεια :                             ( συνάντηση  επαρχ.δρόμου αριθμ:1 )

            Προτεινόμενες Εργασίες:

            Οι εργασίες που προτείνονται, αφορούν το φρεζάρισμα και την ασφαλτόστρωση κατά τμήματα (όπου το οδόστρωμα  είναι ρηγματωμένο και παρουσιάζει επικινδυνότητα), στους δρόμους της περιοχής που αναφέρονται στο παραπάνω πίνακα και πάντοτε μέσα στα όρια της πίστωσης.

Η ασφαλτόστρωση θα γίνει με εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας, με πάχος που θα κυμαίνεται, κατά περίπτωση από 0,03μ έως 0,05μ. Επίσης θα περιλαμβάνεται  καθαρισμός τάφρων και τεχνικών στις περιοχές των επεμβάσεων.

            Οι προαναφερόμενες επεμβάσεις δεν πρόκειται να επηρεάσουν το περιβάλλον διότι αφορούν υφιστάμενους ασφαλτοστρωμένους δρόμους οι οποίοι έχουν κατασκευασθεί προ πεντηκονταετίας και  έχουν θεσμοθετηθεί με ΦΕΚ   από το 1956.

            Οι εργασίες θα πληρωθούν σύμφωνα με το εγκεκριμένο τιμολόγιο του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε., και  τα οικονομοτεχνικά τεύχη θα συνταχθούν από την Υπηρεσία μας.

            Επειδή πρόκειται για συντήρηση του οδικού δικτύου και η προμέτρηση είναι δυσχερής, ο προϋπολογισμός γίνεται περιγραφικά, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3669/18-6-2008 « Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

 

3.»Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕΗ 2011 Β΄φάση βορειοανατολικό σύμπλεγμα» προϋπολογισμού 750.000 ευρώ. Ανάδοχος του έργου «ΣΟΥΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από πιστώσεις  ΚΑΠ, με πίστωση για το 2011 ποσού 375.000,00€, πίστωση 200.000,00€  για το έτος 2012 και πίστωση 175.000,00€ για το έτος 2013.

             Σκοπός του έργου:

Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση του  επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στο Βορειοανατολικό Τμήμα του Νομού (ΒΑ)  και ειδικότερα στους παρακάτω δρόμους:

1

30

Τμήμα Επ.Ο. 30 από Κνωσσό-Κουνάβοι-Πεζά - Καλλονή -Άγιος Βασίλειος

- Χουδέτσι

2

31

Τμήμα Επ.Ο. 31 από Πατσίδες- Κάτω  και  Άνω  Αρχάνες

3

32

Μελιδοχώρι - Μονή  Επάνωσήφη - (διακλ. προς  Τεφέλι )

4

34

Άρμανώγεια (διακλ) - Αμουργιέλες - Πανόραμα-Στίρωνας - Αλάγνι

5

44

Αγ. Παρασκιές-Απόστολλοι-Καστέλλι Πεδιάδος-Λύττος(πρώην Ξιδάς)-Κασταμονίτσα-Τσούλι μνήμα,(όρια Π.Ε.Η.)

6

45

Διακλάδ. Βόνης - Βόνη - Θραψανός -Ευαγγελισμός - Αρχάγγελος - Καστέλλι  Πεδιάδος (Καρδουλιανός)

7

46

Βόνη - Αστρίτσι - (σύνδεση  με  επαχ.δρόμο αριθμ.33 πρός Αλάγνι- Αρκαλοχώρι  κ.λ.π.) .

8

47

Καστέλλι Πεδιάδος  - Λιλιανό - Νιπηδητός ( ‘’Γαζέπη  Μύλος΄΄ )

9

48

Καρτερός - Επισκοπή - Σγουροκεφάλι - Μονή Αγκαράθου -(σύνδεση  επ. δρ.44 προς  Καστέλλι Πεδιάδος κ.λ.π. )

10

49

Αγίες Παρασκιές - Μυρτιά  - Επισκοπή

11

50

Συν/σμός Ελιάς(Αγ Ιωάννης)-Κάτω Βάθεια-Καινούργιο Χωριό-Γάλυπε-Γαλύφα-Σμάρι-(συνδ επ.δρ44)

12

51

Διακλ. (από Εθν.δρόμο Καστελλίου Πεδιάδος– θέση:’’Ξεροκαμάρες’’)-Καλό Χωριό-Κόξαρη-Γαλύφα(συνάντηση Επ.Ο.αρ.50)

 

13

52

Κόξαρη - Γούβες - (σύνδεση  με Εθν. Οδικό  τμήμα : Ηράκλειου - Αγ.Νικόλαου)

 

14

53

Διακλ.(από Εθν.δρ.Καστελλίου) -Ποταμιές- Αβδού-Γωνιές -Κράσι -Κερά -‘Αυχένας Αμπέλου’’ (όρια Π.Ε.Η.)

 

15

54

Σταλίδα -Μοχός - θέση:΄΄Μάχα΄΄(σύνδεση με επαρχ.δρόμο,αριθμ.53 προς οροπέδιο  Λασιθίου)

 

16

59

Γαζέπη Μύλος - Νιπηδητός - Γεράκι  - Αμαριανό -Κασταμονίτσα

 

     

Προτεινόμενες Εργασίες:

            Οι εργασίες που προτείνονται, αφορούν το φρεζάρισμα και την ασφαλτόστρωση κατά τμήματα (όπου το οδόστρωμα είναι ρηγματωμένο και παρουσιάζει επικινδυνότητα), στους δρόμους της περιοχής που αναφέρονται στο παραπάνω πίνακα και πάντοτε μέσα στα όρια της πίστωσης.

Η ασφαλτόστρωση θα γίνει με εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας, με πάχος που θα κυμαίνεται, κατά περίπτωση από 0,03μ έως 0,05μ. Επίσης θα περιλαμβάνεται  καθαρισμός τάφρων και τεχνικών στις περιοχές των επεμβάσεων. Οι προαναφερόμενες επεμβάσεις δεν πρόκειται να επηρεάσουν το περιβάλλον διότι αφορούν υφιστάμενους ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

4. «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕΗ Ηρακλείου 2011 Γ φάση νοτιοδυτικό σύμπλεγμα» προϋπολογισμού 750.000 ευρώ. Ανάδοχος του έργου «Γ.Σ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ».

Το έργο αυτό  χρηματοδοτείται από πιστώσεις  ΚΑΠ, με πίστωση για το 2011 ποσού 375.000,00€, πίστωση 200.000,00€  για το έτος 2012 και πίστωση 175.000,00€ για το έτος 2013.

Σκοπός του έργου:

Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση του  επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για το έτος 2011 και αφορά το Νοτιοδυτικό Τμήμα  του Νομού (ΝΔ) και ειδικότερα τους παρακάτω δρόμους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

Αριθμός

 

Α/Α

EΠ.ΟΔ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΥ

 

 

 

1

11

Αγ. Βαρβάρα - Άνω Ζαρός - προς Λοχριά (Όρια Περιφ.Ενότητας Ηρακλείου )

2

12

Γόρτυνα, (δηλ. από  Αμπελούζο ) - Μορόνι - Κάτω Ζαρός

3

13