Ανοίγει από τη Δευτέρα 16 Απριλίου ο Εθνικός Δρυμός της Σαμαριάς. Συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς από τη νότια είσοδο  (Αγ. Ρουμέλη) για τα δύο πρώτα χιλιόμετρα, την Δευτέρα 16 – 04 - 2012, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Κρήτης.

Σημειώνεται πως αν οι καιρικές συνθήκες μεταβληθούν, σε βαθμό που να δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή διέλευση των επισκεπτών, η Δ/νση Δασών Χανίων μπορεί να αποφασίσει για την ρύθμιση της διέλευσης ή και να   απαγορεύσει την είσοδο των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό.