Η ΕΣΕΕ ανακοίνωσε πως θα συμμετάσχει στην Κοινή Ομάδα Εργασίας για την επιτάχυνση της εφαρμογής του νέου συστήματος ελέγχου εξαγωγών, μέσω του οποίου, θα μπορέσει η ελληνική μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση από μικροεξαγωγική να λειτουργήσει και ως μικροεξαγωγική και μάλιστα ανταγωνιστικά σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές.

Σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) το μέσο κόστος που απαιτείται για εξαγωγή προϊόντων από τη χώρα μας διαμορφώνεται στα 1.153 δολάρια, έναντι 1.043 στην Ε.Ε., ενώ ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης της διαδικασίας εκτιμάται σε 20 ημέρες, έναντι 11 ημερών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που μάλιστα στερούνται τη δυνατότητα θαλάσσιων μεταφορών. Ο αριθμός των συνοδευτικών εγγράφων είναι 5 και κατά περίπτωση 6 στη χώρα μας, έναντι 4 στις άλλες χώρες της  Ευρωζώνης.

Η ΕΣΕΕ σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως οι εξαγωγές μπορεί να παρουσιάζονται εδώ και μήνες ως μια από τις  ελπίδες επιβίωσης της ελληνικής οικονομίας, όμως οι βασικές εξαγωγές μας είναι η βενζίνη και τα ορυκτέλαια σε τρίτες χώρες, (πριν μάλιστα το Ιράν διακόψει το 25% του συνόλου της  τροφοδοσίας της ελληνικής αγοράς με πετρέλαιο). Σε εξαγωγική δε αξία έπονται τα μέταλλα, φάρμακα, τα χημικά προϊόντα και τα  ορυκτά.