Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συλλόγου, στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης και ευαισθητοποίησης, ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στο πρόγραμμα « ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓIA ΝΕΟΥΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης .

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δωρεάν νομική βοήθεια σε ανηλίκους και νέους 18-30 ετών η οποία καλύπτει την εκπροσώπηση τους τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον των δικαστηρίων (ποινικές, αστικές και διοικητικές διαφορές).

Τις υποθέσεις αναλαμβάνουν νέοι δικηγόροι έως 35 ετών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί με αίτησή τους στο πρόγραμμα.