Απαραίτητη κρίνει την αναδιοργάνωση του ΕΘΙΑΓΕ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ. Σκανδαλίδης προκειμένου οι Ερευνητικές του Μονάδες να μπορέσουν να ανταποκριθούν πλήρως στις σύγχρονες επιστημονικές-ερευνητικές απαιτήσεις και να καλύπτουν απολύτως τις ανάγκες της αγροτικής έρευνας της χώρας.

Αναλυτικότερα, απαντώντας σε αναφορά του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Μανόλη Στρατάκη, ο υπουργός σημειώνει τα εξής:

"Το ΕΘΙΑΓΕ στα 20 και πλέον χρόνια λειτουργίας του, επιτελεί σημαντικό ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας, στηρίζει και υλοποιεί τις αναπτυξιακές προσπάθειες του ΥΠΑΑΤ, παραγωγικών φορέων, ομάδων παραγωγών κλπ, με την επιστημονική γνώση και τεχνολογική καινοτομία που παράγει για μια, φιλική προς το περιβάλλον αρχικά, συνάμα όμως δυναμική και ανταγωνιστική γεωργία.

Για την αποδοτικότερη, όμως, λειτουργία των Ερευνητικών Μονάδων του και την πληρέστερη αντιμετώπιση των προβλημάτων του αγροτικού τομέα, απαιτείται η δημιουργία μιας σύγχρονης οργανωτικής δομής, ανταποκρινόμενης στις σημερινές απαιτήσεις της αγροτικής έρευνας.

Ως εκ τούτου, η αναδιοργάνωση του Ιδρύματος, κρίνεται πλέον, αναγκαία και απαραίτητη, ώστε οι Ερευνητικές του Μονάδες να μπορέσουν να ανταποκριθούν πλήρως στις σύγχρονες επιστημονικές-ερευνητικές απαιτήσεις και να καλύπτουν απολύτως τις ανάγκες της αγροτικής έρευνας της χώρας".