Πτώση του δείκτη ανεργίας στην Τουρκία κατά 1,7 μονάδες σε σχέση με τον Ιανουάριο, του περασμένου έτους, ανακοίνωσε σήμερα η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (TURKSTAΤ).

Η αστική ανεργία ήταν 12% και η αγροτική 6.5%. Για την ίδια περίοδο, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε σε 2.664.000 από 3.044.000, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε σε 23.475.000 από 22.461.000.

Η ανεργία των νέων μειώθηκε σε 18.4 % από 22%.

Εν τω μεταξύ αυξάνεται και ο δείκτης εμπιστοσύνης των καταναλωτών κατά 0.7%. Η TURKSTAΤ ανακοίνωσε ότι ο δείκτης που βρίσκονταν στις 93,2 μονάδες τον Φεβρουάριο του 2012 ανέβηκε στις 93,9 το Μάρτιο του 2012. Οι τιμές πάνω απ' το 100 θεωρούνται ιδιαίτερα αισιόδοξες.

Αισιόδοξα είναι και τα άλλα μηνύματα για την τουρκική οικονομία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Τα έσοδα του προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 12, 60% στο πρώτο τρίμηνο του 2012.Το έλλειμμα του προϋπολογισμού για το Μάρτιο ήταν 5,5 δισ. τουρκικές λίρες, ενώ τον Ιανουάριο ήταν 6,5 δισ. τουρκικές λίρες.

Τέλος, αισιόδοξες είναι και οι προβλέψεις για την πορεία των εξαγωγών / εισαγωγών. Ο δείκτης προσδοκίας των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 17, 1 μονάδες, φθάνοντας στις 111 μονάδες, ενώ ο δείκτης των εισαγωγών αυξήθηκε μόνο κατά 11,1 μονάδες φθάνοντας 115,7 μονάδες από τις 104,6