Εγκρίθηκαν εχτές οι οριστικές μελέτες για την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ από τις Γούρνες έως την Χερσόνησο, από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υποδομών κ. Μακρή.

Το μόνο που απομένει για την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα προσπελασιμότητας του ΕΣΠΑ είναι η έγκριση του Κτηματολογίου και οι Κτηματολογικοί Πίνακες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο του ΒΟΑΚ είναι το μόνο που πληρεί τις προϋποθέσεις για ένταξη στο ΕΣΠΑ.