Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα : «Πρότυπο Σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: Παρουσίαση και εφαρμογή» θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή  20 Απριλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ/ΤΑΚ στην  οδό  Πρεβελάκη & Γρεβενών, στο Ηράκλειο.

  Συνδιοργανωτές:

·        Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

·        Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

·        Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ)

·        Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ)

 

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση της Ελληνικής Απόδοσης του Προτύπου «ΕΝ 206-1 : Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση», των Παραρτημάτων EN 206-1:2000/A1:2004 και EN 206-1:2000/A2:2005, καθώς και του αντιστοίχου Εθνικού Προσαρτήματος, μέσα από παρουσιάσεις του Προτύπου, της επικείμενης αναθεώρησης του ΚΤΣ και γενικότερων θεμάτων εφαρμογών σκυροδέματος.

Απευθύνεται στις επιχειρήσεις του κλάδου Δομικών υλικών και Κατασκευών, στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, στα στελέχη, μηχανικούς ή τεχνικούς, που απασχολούνται στον κλάδο ή Υπηρεσίες και στις επαγγελματικές τους ενώσεις, στα σχετικά Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα και Εργαστήρια ελέγχων και δοκιμών.

Η Ημερίδα στοχεύει στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την ανταλλαγή απόψεων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προτύπου από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την καλύτερη αξιοποίησή του από τις Ελέγχουσες Αρχές.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν και  θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Το πρότυπο σκυροδέματος, ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 «Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση»

2. Έλεγχοι στα εργοστάσια παραγωγής από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ ’97) και ενδεχόμενες αλλαγές λόγω του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

3. Ο έλεγχος παραγωγής και ταυτοποίησης σκυροδέματος

4. Η αξιολόγηση συμμόρφωσης και σήμα ποιότητας σκυροδέματος

5. Τα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών, στατιστικά και

6. Οι ανάγκες, πρωτοβουλίες και συνεργασίες για την καθιέρωση του νέου κανονιστικού πλαισίου και την αξιοποίησή του σε συνθήκες κρίσης.

Ώρα έναρξης : 10.00π.μ.

Προσέλευση –Εγγραφές: 09.40π.μ.