Αναστέλλονται από τις 2 έως τις 9 Μαΐου όλοι οι πλειστηριασμοί λόγω εκλογών, ενώ κλειστά θα είναι τα δικαστήρια της χώρας το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το Πρωτοδικείο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό δύο μέρες παραπάνω, δηλαδή από 2 έως 11 Μαρτίου 2011. Ακόμη, ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την 2η Μαΐου και δεν θα περαιωθούν την ίδια ημέρα συνεχίζονται και μετά την 2η Μαΐου 2012