Λίγες μέρες πριν τις εθνικές εκλογές της 6ης Μαίου, το υπουργείο Εργασίας ανακάλυψε "πρόβλημα" στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Κοινωνική Ασφάλιση) με αποτέλεσμα οι αποφασισμένες περικοπές στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις να μην ισχύουν από τον Μάιο, δηλαδή με τις συντάξεις που θα πληρωθούν στις 22 Απριλίου, αλλά από τον Ιούνιο, δηλαδή με τις συντάξεις που θα πάρουν οι δικαιούχοι στις 22 Μαίου!

Ετσι η αναδρομική από 1ης Ιανουαρίου παρακράτηση που έχει αποφασιστεί να γίνει συνολικά σε 8 δόσεις θα "τρέξει" έως και τον Ιανουάριο του 2013 - εφόσον, φυσικά, δεν αποφασιστούν στη συνέχεια και νέες μειώσεις.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, η παρακράτηση θα εφαρμοστεί σε συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ (αφού πρώτα αφαιρεθούν οι προηγούμενες περικοπές της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) και της επιπλέον εισφοράς), ενώ για τη μείωση υπολογίζεται το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 κύριας σύνταξης.

Χαμένοι είναι 380.000 ασφαλισμένοι -κυρίως του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα- που παίρνουν κύρια σύνταξη άνω των 1.300 ευρώ. Επιπλέον μειωμένη σύνταξη θα πάρουν 71.538 ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ.

Στην επικουρική ασφάλιση οι περικοπές είναι τριών «ταχυτήτων» και αφορούν ποσά συντάξεων άνω των 200 ευρώ. Το ποσοστό της μείωσης κυμαίνεται από 10% έως 20%, ανάλογα με το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης.

Οπως διευκρινίζει το υπουργείο, η αναδρομική παρακράτηση θα γίνει σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μία δόση για κάθε μήνα του υπολοίπου του 2012. Πάντως οι νέες κρατήσεις 12% για τις συντάξεις άνω των 1300 ευρώ αφορούν έναν στους 6 συνταξιούχους ( 451.000) ενώ η κλιμακωτή παρακράτηση στις επικουρικές συντάξεις αφορά έναν στους δύο Έλληνες συνταξιούχους .

Στην περίπτωση που ο συνταξιούχος λαμβάνει μία κύρια σύνταξη, το ποσό αυτής -μετά και τη μείωση- δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.300 ευρώ (εννοείται για κύρια σύνταξη άνω των 1.300 ευρώ).

Αν στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλονται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις ως ποσό σύνταξης νοείται το άθροισμα αυτών των συντάξεων. Η μείωση γίνεται από τον φορέα (Δημόσιο ή ασφαλιστικό ταμείο) που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό κύριας σύνταξης.