Οι όροι με τους οποίους θα υλοποιηθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχουν το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρωθυπουργός Λ. Παπαδήμος και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος.

Στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα περάσουν σήμερα τα 23 δισ. ευρώ με μορφή ομολόγων του EFSF για την ενίσχυση των τραπεζών, ενώ την Παρασκευή δημοσιεύουν οι τράπεζες τα αποτελέσματα του 2011.

Σύμφωνα με Το Βήμα, οι οικονομικές καταστάσεις δε θα είναι οι τελικές, λόγω της μη οριστικοποίησης των όρων της ανακεφαλαιοποίησης και θα περιλαμβάνουν μόνον τις ζημιές από το PSI και όχι τις υποαξίες από τα επισφαλή δάνεια, βάση της διαγνωστικής άσκησης της Blackrock.

Με τον τρόπο αυτό οι αρχές θα επιχειρήσουν να ξεπεράσουν το σκόπελο της προθεσμίας που έχει ανακοινωθεί για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, χωρίς τον κίνδυνο να προκληθεί συστημικό επεισόδιο λόγω της ραγδαίας υποχώρησης των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας που αναμένεται να προκληθεί.

Σήμερα, μία ημέρα πριν τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων, το ελληνικό δημόσιο θα έχει στη διάθεσή του 5ετή και 10ετή ομόλογα του EFSF ύψους 23 δισ. ευρώ, τα οποία θα εισφερθούν στο ΤΧΣ στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου σε είδος που θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα για την ενίσχυση των πόρων του στα 25 δισ. ευρώ.

Με τις αποφάσεις που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας είναι δυνατή η προσωρινή αναπλήρωση των ζημιών που θα καταγραφούν.

Ανοιχτά παραμένουν τα εξής θέματα:

1) Οι ζημιές από το PSI. Εκκρεμεί ο καθορισμός της λογιστικής και φορολογικής αντιμετώπισης του «κουρέματος» στο ελληνικό χρέος στα αποτελέσματα των τραπεζών για να υπάρξει ακριβής προσδιορισμός των κεφαλαιακών αναγκών.

2) Ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής ιδιωτών. Όπως προαναφέρθηκε, για να αποφύγουν οι ιδιώτες μέτοχοι την απώλεια του μάνατζμεντ, θα πρέπει να συμμετάσχουν στις αυξήσεις κεφαλαίου κατά ποσοστό τουλάχιστον 10%. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να αποφασιστεί αύξησή του κατά 2 ή 3%.

3) Τρόπος στήριξης των τραπεζών. Στον «αέρα» παραμένει και το είδος των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιακή ενίσχυση μέσω του ΤΧΣ. Αυτό που προβλέπεται είναι η στήριξη με κοινές άνευ ψήφου μετοχές και με μετατρέψιμα ομόλογα, ωστόσο δεν έχει ακόμη αποφασιστεί η αναλογία των συγκεκριμένων μέσων.

4) Η επιστροφή της βοήθειας. Πρόκειται για την πιο σημαντική παράμετρο που θα καθορίσει τη στάση των ιδιωτών στις αυξήσεις κεφαλαίου. Όσοι συμμετάσχουν σε αυτές θα λάβουν δικαιώματα επαναγοράς των μετοχών που θα βρίσκονται στην κατοχή του ΤΧΣ. Ωστόσο, δεν έχει αποφασιστεί ποιο θα είναι το τίμημα που θα κληθούν να καταβάλλουν για την επαναγορά τους.