Διακόπτουν την αναστολή πίστωσης  προς τον ΕΟΠΥΥ οι εργαστηριακοί γιατροί των Χανίων, καθώς έγινε γνωστό από τον  οργανισμό πως η πληρωμή των δεδουλευμένων των δύο τελευταίων ετών θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους τρείς μήνες.

Μετά από αυτή την εξέλιξη οι εργαστηριακοί γιατροί των Χανίων, όπως αναφέρουν σε σχετική τους  θα παραλαμβάνουν τα παραπεμπτικά των ασφαλισμένων .

Προειδοποιούν πάντως πως στην περίπτωση που ο ΕΟΠΥΥ δεν τηρήσει της δεσμεύσεις του, θα προχωρήσουν στην οριστική διακοπή της σύμβασης.