Σχεδόν το 40% των Ιρλανδών δεν έχουν ακόμη αποφασίσει αν θα ψηφίσουν υπέρ του Δημοσιονομικού Συμφώνου της ΕΕ στο δημοψήφισμα της 31ης Μαΐου, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με έρευνα των Irish Times, το 30% των ψηφοφόρων δηλώνουν ότι θα στηρίξουν το «γερμανικής έμπνευσης» σχέδιο για αυστηρότερους δημοσιονομικούς κανόνες, ενώ το 23% απάντησαν ότι θα το καταψηφίσουν.

Αν εξαιρεθεί το 39% των ψηφοφόρων που δήλωσαν αναποφάσιστοι, το «Ναι» προηγείται του «Όχι» με 58% έναντι 42%.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι Ιρλανδοί πολίτες δικαιούνται να ψηφίσουν για την όποια σημαντική μεταβίβαση εξουσιών στις Βρυξέλλες.

Απέρριψαν τα δύο τελευταία ευρωπαϊκά δημοψηφίσματα -το πιο πρόσφατο το 2008- και τα ενέκριναν κατόπιν τροποποιήσεων.

Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο της ΕΕ, το οποίο θεσπίζει για την Ευρωζώνη αυστηρότερους κανόνες για τη διαχείριση του χρέους και των ελλειμμάτων, απαιτεί έγκριση από τις 12 εκ των 17 χωρών-μελών της Ευρωζώνης για να επικυρωθεί.

Δημοσκόπηση άλλης εταιερίας που διενεργήθηκε τον περασμένο μήνα έδειξε ότι το 49% των ψηφοφόρων θα ψήφιζαν υπέρ του Συμφώνου, το 33% κατά και μόλις το 18% δήλωναν αναποφάσιστοι.