Ρήτρα αλλαγής νομίσματος ζητεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εφαρμοστεί σε όλες τις νέες δανειακές συμβάσεις με τις ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί, στην περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη.

Πηγές της Τράπεζας υποστηρίζουν, πάντως, ότι η ρήτρα αλλαγής νομίσματος θα συμπεριληφθεί σε όλες τις συμβάσεις με τις χώρες που εφαρμόζουν αυτή τη στιγμή προγράμματα σταθερότητας (Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία) και θα επεκταθεί συνολικά στις χώρες της Ευρωζώνης.