Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, που θα γίνει την Τρίτη 24 Απριλίου 2012 και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου απευθύνει η περιφέρεια.

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002, της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 37111/2003), για τα παρακάτω έργα:

1.«Αιολικό – αντλητικό – υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 90,1 MW αιολικά και 100 MW υδροηλεκτρικό – αντλητικό» της εταιρείας «ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», στις θέσεις:

α) «Κουτράλια – Άνω Λιμνιά», Δήμων Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, Π.Ε. Ηρακλείου και Π.Ε. Λασιθίου (Υδροηλεκτρικό – Αντλητικό Σύστημα 100 MW).

β) «Πλακάκια», Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων ( Αιολικό Πάρκο ισχύος 11,9MW).

γ) «Σπίνα», Δήμων Πλατανιά και Κανδάνου –Σελίνου, Π.Ε. Χανίων (Αιολικό Πάρκο ισχύος 28,9MW).

δ) «Λαμπίνη», Δήμου Αγίου Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνου (Αιολικό Πάρκο ισχύος 9,35MW)

ε) «Καλή Συκιά», Δήμου Αγίου Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνου (Αιολικό Πάρκο ισχύος 39,95MW) σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 196589/02-03-2012 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος – ΕΥΠΕ – Τμήμα Β΄.

2.«Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Σητείας – Επαναχρησιμοποίηση της εκροής για άρδευση, στο Δήμο Σητείας» Ν. Λασιθίου, ως τροποποίηση - συμπλήρωση της εγκεκριμένης ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Δήμου Σητείας Ν. Λασιθίου» (αρ.πρωτ. 8694πε/11-03-2010 Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 800/12-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

3.«Οριοθέτηση κοίτης και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Ταυρωνίτη του Ν. Χανίων» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4109πε/14-3-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.