Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά για την πορεία των αγορών, ένας από τους μεγαλύτερους αναλυτές και blogger του Reuters, ο Felix Salmon αποκαλύπτει που θα επένδυε αν ήταν manager σε hedge fund…

Η βασική του στρατηγική είναι να αγοράσει μετοχές που είναι φθηνές, σε αντίθεση με εκείνες που είναι αξιόπιστες. Και αυτές είναι στην Ευρώπη και την Ιαπωνία, και όχι στις ΗΠΑ.

Υπάρχει μία σοβαρή διαχωριστική γραμμή στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Πολυεθνικές εταιρείες αποτιμώνται πολύ υψηλότερα εάν εδράζουν στις ΗΠΑ, σε αντίθεση με εκείνες που έχουν έδρα στην Ευρώπη και την Ιαπωνία. Είναι μία περίεργη κατάσταση, αφού οι ίδιες οι πολυεθνικές έχουν την ίδια συμπεριφορά στα κέρδη τους οπουδήποτε και αν βρίσκονται.

Εάν η κατάσταση τόσο στην Ιαπωνία όσο και στην Ευρώπη βελτιωθεί ελαφρώς, οι μετοχές άμεσα θα αντιδράσουν αποδίδοντας σημαντικά κέρδη. Την ίδια ώρα, εάν η κατάσταση παραμείνει ως έχει, οι πολυεθνικές απλά θα αποδώσουν μέρισμα, κάτι που και πάλι θα είναι επικερδές για τους επενδυτές. Η εμπιστοσύνη σε κάθε περίπτωση θα βελτιωθεί ωθώντας και τις μετοχές, οι οποίες τώρα βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα να ενισχυθούν.

Παράλληλα, οι επενδυτές δεν θα πρέπει να λησμονούν ότι πρέπει να αποφεύγουν τίτλους που είναι και ακριβοί και δύσκολα ρευστοποιήσιμοι…. καταλήγει ο Salmon.

bankingnews.gr