Ορκίστηκε σήμερα ενώπιον του Υποδιοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Νικήτα Καλογιαννάκη , ο Γιώργος Κοντάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπεδικής Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο κ. Κοντάκης αναλαμβάνει χρέη Αναπληρωτή Διοικητή του ΠαΓΝΗ. Στην ορκωμοσία παρευρέθηκε και ο δεύτερος Υποδιοικητής της ΥΠΕ Γιώργος Φραγκιαδάκης.