Στο πλαίσιο των προγραμμάτων εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών, που υλοποιούνται από τον περασμένο Φεβρουάριο από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), συνδιοργανώνεται με τη Ν.Ε. Ρεθύμνου του ΤΕΕ-ΤΔΚ, διάλεξη με θέμα «Σύγχρονες Τάσεις στη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και τον Ενεργειακό Σχεδιασμό Κτιρίων». Εισηγητής είναι ο Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Παπαμανόλης.

Η διάλεξη αναφέρεται σε δύο κατευθύνσεις, του σχεδιασμού και της κατασκευής των κτιρίων, με ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας όπου, αφενός, οι κλιματικές συνθήκες είναι κατάλληλες για αξιοποίηση στη διαμόρφωση του εσωτερικού τους περιβάλλοντος και, αφετέρου, διατίθενται σημαντικοί ανανεώσιμοι πόροι για κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Το θέμα αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον και λόγω των πρόσφατων μέτρων της πολιτείας για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων στη χώρα μας (Κ.Εν.Α.Κ.).

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο, Τετάρτη 25 Απριλίου, στις 19:00, στην αίθουσα διαλέξεων του Φοιτητικού Πολιτιστικού Κέντρου "Ξενία" (πρώην Ξενία), Σοφοκλή Βενιζέλου 10.

Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε το 2ο Πρόγραμμα Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων από το ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 22 μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων και σχολών (Πολυτεχνείο, Πολυτεχνικές Σχολές και ΑΤΕΙ).

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση Οριστικών Αδειών για Ενεργειακούς Επιθεωρητές (με δεκαετή ισχύ).

Το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ως φορέας εκπαίδευσης, θα χορηγήσει «Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης» στους εκπαιδευόμενους, και παράλληλα θα ενημερώσει ηλεκτρονικά πλέον το σύστημα για την εκπαίδευση των υποψηφίων ενεργειακών επιθεωρητών όπως διαμορφώθηκε πρόσφατα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του buildingcert. Με αυτό τον τρόπο οι φορείς εκπαίδευσης έχουν πλεόν τη δυνατότητα να ενημερώνουν ηλεκτρονικά το σύστημα περί της εκπαίδευσης και της επιτυχούς ολοκλήρωσης ή μη, της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι, προκειμένου να λάβουν άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή και να εγγραφούν στα Μητρώα, είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν σε διαδικασία εξετάσεων, που θα διενεργηθούν από το ΤΕΕ μετά από τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης.

Στην παρούσα φάση, σχεδιάζεται το 3ο Πρόγραμμα Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση των αιτήσεων των υποψηφίων ενεργειακών επιθεωρητών.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103-105 (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα) 2ος όροφος & στα τηλέφωνα, 2831040052-51-53-58.