Παράταση δύο επιπλέον μηνών, έως τις 24 Ιουνίου 2012, προκειμένου να επιλέξουν νέο προμηθευτή ηλεκτρικoύ (ΔΕΗ ή εναλλακτικό) και να υπογράψουν συμβόλαιο έδωσε σε πρώην πελάτες της Εnerga και της Hellas Power η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που από τις 25 Ιανουαρίου έχουν επιστρέψει στη ΔΕΗ.

Η παράταση αφορά τους οικιακούς καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA. Όσοι από αυτούς δεν πράξουν τα δέοντα από τις 24 Ιουνίου και μετά θα μείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Υπενθυμίζεται ότι η αντίστοιχη προθεσμία για τους πρώην πελάτες των δύο εταιρειών που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης τάσης ή τους μεγάλους καταναλωτές χαμηλής τάσης (με ισχύ εγκαταστάσεων άνω των 25 κιλοβολταμπέρ) λήγει, όπως είναι γνωστό, αύριο, Τρίτη.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επανέρχεται σήμερα στο ζήτημα, καθώς, όπως επισημαίνει, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικός αριθμός καταναλωτών που δεν έχει επιλέξει ακόμα νέο προμηθευτή, συνεχίζοντας να προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ.

Όπως επισημαίνει η ΡΑΕ:

Για τους οικιακούς πελάτες και τις μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA, οι οποίοι για διάφορους λόγους έχουν αδρανήσει και δεν έχουν ακόμα επιλέξει νέο προμηθευτή και προκειμένου να συνεχιστεί η αδιάλειπτη παροχή τους με ηλεκτρική ενέργεια, η ΡΑΕ θέσπισε ρύθμιση σύμφωνα με την οποία, για ανώτατο χρονικό διάστημα δύο επιπλέον μηνών, μετά τις 24 Απριλίου 2012, θα συνεχίσουν κανονικά να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ.

Μετά την παρέλευση και των δύο αυτών πρόσθετων μηνών, δηλαδή μετά τις 24 Ιουνίου 2012, εφ' όσον και πάλι δεν έχει υπάρξει επιλογή προμηθευτή από μέρους των ως άνω καταναλωτών, θα εφαρμοστούν, υποχρεωτικά πλέον και για τους καταναλωτές αυτούς οι σχετικές διατάξεις που προβλέπουν την εκκίνηση της διαδικασίας διακοπής τροφοδοσίας των εγκαταστάσεών τους.

Η ΡΑΕ υπογραμμίζει τέλος ότι οι προθεσμίες αφενός της 24/4/2012 (αύριο) για τους καταναλωτές μέσης τάσης και τους μεγάλους μη οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης με ισχύ παροχής άνω των 25 kVA και αφετέρου της 24/6/2012 για τους οικιακούς καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA, είναι τελικές.

Εάν παρέλθουν άπρακτες και αυτές οι προθεσμίες, ο διαχειριστής του δικτύου είναι υποχρεωμένος, χωρίς περαιτέρω ενημέρωση, να εκκινήσει τη διαδικασία διακοπής της τροφοδοσίας των εγκαταστάσεων.