Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεών προσεγγίζει πλέον τα 45 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 35 δισ. ευρώ τα οφείλουν περίπου 6.000 επιχειρήσεις και 5.000 φυσικά πρόσωπα.

Συστηματοποιείται το κυνήγι της φοροδιαφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά και του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, αφού, ανά τρίμηνο, στο εξής, όλες οι μηνυτήριες αναφορές και ποινικές διώξεις, που έχουν ασκηθεί από το ΣΔΟΕ τις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα, θα μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών.

Με το νέο καθεστώς που τίθεται μάλιστα σε εφαρμογή από το πρώτο τρίμηνο του 2012, τον εξονυχιστικό έλεγχο όλων των συγκεντρωτικών καταστάσεων με τις μηνυτήριες αναφορές και τις ποινικές διώξεις του ελεγκτικού μηχανισμού αναλαμβάνει η διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Σαφείς εντολές

Οι εντολές της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών, που πλέον θέλει να σφίξει ακόμη περισσότερο τη «θηλιά» σε όλους όσοι χρωστούν στο Δημόσιο, που αν και έχουν την οικονομική δυνατότητα αποφεύγουν την εξόφληση των χρεών τους, είναι σαφέστατες, αφού, όπως αναφέρεται στο έγγραφο του υπουργείου, «τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι Περιφερειακές Δ/νσεις του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αθηνών του ΣΔΟΕ και όλες οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ/νση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης της Γενικής Δ/νσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και στις κατά τόπους αρμόδιες Οικονομικές Επιθεωρήσεις τις συνημμένες στην παρούσα συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβληθεισών μηνυτήριων αναφορών και αιτήσεων ποινικής δίωξης, χωριστά για τα αδικήματα του ν. 2523/1997 (Εντυπο 1) και του ν. 1882/1990 (Εντυπο 2), όπως ισχύουν, ανά τρίμηνο και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη του, αρχής γενομένης από το πρώτο τρίμηνο του 2012».

Λήγει η ρύθμιση
Από τις 20 Μαρτίου, με απόφαση του αν. υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου, μεταβλήθηκε το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 3μηνης διάρκειας σε 4,25%, όσον αφορά στην έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα.

Θα πρέπει να αναφερθεί, πάντως, ότι οι εν λόγω εντολές εντάσσονται κι αυτές στο γενικότερο σχέδιο στενότερης παρακολούθησης των οφειλών που έχει ήδη εκπονηθεί από το υπουργείο, καθώς την προσεχή Δευτέρα λήγει και η τελευταία παράταση της προθεσμίας που δόθηκε για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών με ευνοϊκούς όρους και εκτός από μια ολιγοήμερη ίσως παράταση η οποία μπορεί να δοθεί, μόνο λόγω των εκλογών, δεν αναμένεται στο εξής νέα ρύθμιση, αφού το «απαγορεύει» η τρόικα.

Το γεγονός, άλλωστε, ότι η τρόικα δεν επιτρέπει τη θέσπιση νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων, έχει οδηγήσει το υπουργείο Οικονομικών στο να αυξήσει την πίεση προς τους φορολογουμένους για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να ρυθμίσουν τα χρέη τους, προκειμένου να κλείσει και μέρος της «μαύρης τρύπας» του προϋπολογισμού.

Κατάσχεση του 25%

Για το λόγο αυτό, άλλωστε, έχει ήδη δοθεί εντολή να κατάσχεται το 25% του μισθού, της σύνταξης, ή οποιουδήποτε άλλου βοηθήματος, για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών.

Από την άλλη πλευρά, εάν το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ, τότε μπορεί να ασκηθεί και ποινική δίωξη κατά του οφειλέτη.

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι 1.000 ευρώ, μηνιαίως.

Αν όμως ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης που ο οφειλέτης λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ.

Εκτός όμως από το «πρέσινγκ» του υπουργείου Οικονομικών στους μικροοφειλέτες, το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη ζητήσει από τους 40 ειδικούς ελεγκτές που στελεχώνουν την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης να δώσουν προτεραιότητα στο «κυνήγι» των μεγαλοοφειλετών που έχουν την οικονομική δυνατότητα ή διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία για να εξοφλήσουν τα χρέη τους.

Οδηγίες προς ελεγκτές

Οι ελεγκτές, μάλιστα, έχουν λάβει ξεκάθαρες εντολές όπως:

* Να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, με τη συνδρομή του ΣΔΟΕ, για να προχωρήσουν και στη δέσμευση των καταθέσεων.

* Να κάνουν «φύλλο και φτερό» την ακίνητη περιουσία των οφειλετών, ελέγχοντας όχι μόνο τα στοιχεία που έχουν συμπεριλάβει στο έντυπο Ε9 της Εφορίας, αλλά «ξεσκονίζοντας» όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας, για να εντοπίσουν επιπλέον περιουσιακά στοιχεία που έχουν οι μεγαλοοφειλέτες ή οι συνυπόχρεοι αυτών και δεν τα έχουν δηλώσει ή μεταγράψει.

* Να εντοπίσουν περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν εικονικά, καθώς και περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από τρίτους με χρηματικούς πόρους του οφειλέτη.

* Να προχωρήσουν σε κατασχέσεις ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται ακόμη και στα χέρια τρίτων.

Χρονοδιάγραμμα

Με βάση τις επιταγές του μνημονίου, έως το τέλος του έτους θα πρέπει να εισπραχθούν 2 δισ. ευρώ από τα ληξιπρόθεσμα προς το Δημόσιο χρέη, εκ των οποίων το 1 δισ. ευρώ θα πρέπει να έχει μπει στα δημόσια ταμεία έως το τέλος Ιουνίου, ενώ μέχρι σήμερα οι εισπράξεις κινούνται λίγο πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ.

Ποιοι υπάγονται στη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα

Με βάση τη λίστα των οφειλετών - φυσικών προσώπων που έχει δημοσιοποιηθεί από το υπουργείο Οικονομικών, προκύπτουν τα εξής:

* Πάνω από 5 εκατ. ευρώ και μέχρι 10 εκατ. ευρώ οφείλουν 260 άτομα, τα οποία χρωστούν συνολικά 1,83 δισ. ευρώ.

* Από 10 έως 25 εκατ. ευρώ χρωστούν 182 άτομα, με συνολικό χρέος 2,89 δισ. ευρώ.

* Από 25 έως 50 εκατ. ευρώ οφείλουν 64 άτομα, με το συνολικό χρέος να ανέρχεται στα 2,22 δισ. ευρώ.

* Από 50 έως 100 εκατ. ευρώ χρωστούν 15 άτομα, με το συνολικό χρέος 916,23 εκατ. ευρώ.

* Περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ χρωστούν 15 φορολογούμενοι ο καθένας, ενώ μόνο ένας εκ των οφειλετών χρωστά 952 εκατ. ευρώ και συνολικά τα 15 άτομα οφείλουν 3,2 δισ. ευρώ.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στη ρύθμιση που ισχύει και λήγει τη Δευτέρα 30 Απριλίου, υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ (βασική οφειλή) όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις 75.000 χιλιάδες ευρώ (βασική οφειλή) όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Οι υπόχρεοι που θα υπαχθούν, έχουν δυνατότητα καταβολής των οφειλών τους εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις, από δύο έως είκοσι τέσσερις και υπό προϋποθέσεις έως εξήντα, καθώς και απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης, εκ των οποίων καθεμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 100 ευρώ. Συγκεκριμένα, οι ρυθμιζόμενες οφειλές καταβάλλονται:

* εφάπαξ, με απαλλαγή ποσοστού 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

* από 2 μέχρι 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 90% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

* από 13 μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 75% των προσαυξήσεων,

* από 25 μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 60% των προσαυξήσεων,

* από 37 μέχρι 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 45% των προσαυξήσεων,

* από 49 μέχρι 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 25% των προσαυξήσεων.

naftemporiki