Κατά τη συνάντηση της κ. Σχοιναράκη με το Δ.Σ. της Ο.Ε.Β.Ν.Η. , είχε την ευκαιρία να ακούσει τα θέματα που απασχολούν του επαγγελματοβιοτέχνες το κρίσιμο αυτό διάστημα

Ο πρόεδρος του ΟΕΒΝΗ τόνισε τη θετική συνεργασία που εχει η Ομοσπονδία με του εκπροσώπους του Νομού αλλά και με την κ. Σχοιναράκη στη διάρκεια της θητείας της ως Νομάρχης , σε ζητήματα που αφορούσαν τους επαγγελματοβιοτέχνες και τη δράση τους.

Η κ. Σχοιναράκη έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα της διαδικασίας αδειοδότητης προκειμένου εν μέσω κρίσης να μην αποτελούν τροχοπέδη στην επιχειρηματικότητα. Στα θέματα που εμπεριέχονται ως προτάσεις για μετά τις εκλογές και που αφορούν :

1. Το μείζον θέμα της ανάπτυξης σε συνάρτηση με την οικονομική συγκυρία

2. Το φορολογικό σύστημα που διέπει τις ΜΜΕ

3. Τα χρονίζοντα προβλήματα με επίκεντρο το παρεμπόριο

4. Τα ΒΙΟΠΑ και το χωροταξικό

Κλείνοντας αναφέρθηκε στη σωστή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στην ομοσπονδία επαγγελματιοβιοτεχνών και τους εκπροσώπους του νομού , είτε σε αυτοδιοικητικό είτε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και τόνισε ότι και την επόμενη μέρα η συνεργασία θα είναι συνεχής προεκιμένου οι διορθωτικές παρεμβάσεις σε θεσμικό επίπεδο να πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τους επαγγελματίες.